Friday, August 21, 2009

Mengapa wanita lebih berjaya daripada lelaki?

5. Masyarakat Malaysia yang berpegang kepada budaya timur mudah tertarik dengan perawakan wanita yang lemah-lembut dan bersopan-santun.Sifat ini menjadikan kedudukan wanita di mata bos lelaki amat menarik perhatian mereka.Lazimnya,kakitangan wanita lebih patuh,rajin dan kurang menentang bos mereka secara terbuka walaupun mereka tidak berpuas hati berbanding dengan kaum lelaki.

No comments:

Post a Comment