Tuesday, May 17, 2011

Terima Kasih Ayah.

Ucapan ini saya tujukan buat ayah saya Bungas Bin Santiku kerana berjaya membesar,mendidik dan mengasuh saya hingga berjaya.Rasa kagum saya berkisar kepada dua perkara iaitu wawasannya untuk menyekolahkan kami adik beradik.Bagaimana dia terfikir menyekolahkan kami pada tahun 1960-an sedangkan kesedaran para ibu bapa khususnya suku kaum Kimaragang terhadap pendidikan begitu rendah sekali.Saya harus mengakui bahawa ayah saya mendahului rakan-rakannya dalam hal ini.Pandangan dan wawasannya begitu jauh ke depan walaupun tidak semua anak-anaknya berjaya dalam bidang pelajaran.
Kekaguman saya yang kedua ialah kebolehannya mencari,membeli dan mengusahakan tanah untuk diagih-agihkan kepada semua 10 orang anak-anaknya.Ayah.bagi kami ayah adalah lagenda kami yang banyak berjasa kepada kami.

No comments:

Post a Comment