Saturday, October 22, 2011

Audit Pematuhan MS ISO 9001:2008 PPD Kota Marudu

Audit ini akan bermula pada 24 Oktober hingga 11 November 2011 melibatkan 39 buah sekolah di daerah Kota Marudu.Audit ini melibatkan 54 orang juruaudit terlatih yang terdiri dari Guru Besar,Penolong Kanan,Pengurus Kualiti Sekolah dan guru-guru.Mereka akan mengaudit PK 01 Kehadiran Guru,PK 03 Buku Rekod Guru,PK 04 Pencerapan,PK 06 Buku Latihan Murid dan PK 07 Pengurusan Panitia.
PPD Kota Marudu merupakan perintis kepada sistem ini dan mula dipraktikkan di daerah ini sejak 2010.Pada tahun 2011,Pengarah Pelajaran Sabah telah mengarahkan sistem ini diperkenalkan di seluruh Sabah dan dikenali sebagai Sistem Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran.
Sesungguhnya sistem ini memberi banyak manfaat kepada murid sebagai pelanggan utama di sekolah.Selain daripada itu,para pentadbir di sekolah dibantu untuk mengurus kakitangannya sama ada di kalangan guru mahupun anggota kakitangan sokongan.Kepada semua juruaudit diucapkan selamat menjalankan tugas.

No comments:

Post a Comment