Tuesday, July 14, 2009

Mengapa wanita lebih berjaya daripada lelaki?

1. Antara sebab yang boleh dijadikan dalil ialah salah satu tanda kiamat ( Islam );bilangan wanita lebih ramai dari wanita dan ini menjadikan wanita mempunyai lebih ramai serta lebih banyak pilihan.
2. Dari segi budaya,kanak-kanak perempuan telah dilatih sejak dari kecil dengan kerja-kerja seperti menyapu lantai,mencuci piring,membasuh pakaian,memasak dan lain-lain lagi.Manakala kanak-kanak lelaki terlalu diberi kebebasan tanpa diberikan tugasan seperti pihak perempuan.Ini menjadikan pihak perempuan lebih terlatih dan cekap dalam menguruskan sesuatu.

No comments:

Post a Comment