Friday, July 10, 2009

Penghayatan Puisi Moden 13

Cara menentukan nada:
Analisis tema, penggunaan diksi, binaan baris dan rangkap serta sikap pengarang.
Semuanya memberi maklumat tentang “isi hati” dan “perasaan” pengarang

No comments:

Post a Comment