Friday, July 10, 2009

Penghayatan Puisi Moden 9

Cara, helah dan strategi seseorang menyampaikan puisi kepada khalayak.
Teknik berhubungan dengan tatalaku seseorang semasa mendeklamasikan puisi, persediaan alatan (dalam kadar yang diizinkan), serta kebolehan berhadapan dengan khalayak.

No comments:

Post a Comment